OFERUJEMY:

Projektowanie topografii działki
Projekty ogrodowe tematyczne
Projekty terenów zielonych w osiedlach, przy firmach
      i instytucjach (skwery, klomby)
Aranżacja już istniejących ogrodów
Projekty fragmentów ogrodów (balkony, patia, rabaty)
Pomoc w doborze (sprzedaż) roślin
Wykonawstwo, lub nadzór autorski nad pracami
Kalendarz prac ogrodowych
Projekty rysowane ręcznie i za pomocą programów  
      komputerowych
Wizualizacja 3D
Serwis ogrodowy